Info

Mikä Suomen ilma-aseharrastajat r.y oikein on?

Suomen ilma-aseharrastajat (SIHRY) on suomalaisten ilma-aseharrastajien perustama yhdistys harrastajien havahduttua siihen, ettei ilma-aseharrastajille ole minkäänlaista edunvalvontaa, pois lukien vakiintuneiden yhdistysten valvomat olympialajit. Joten tilaus SIHRY:lle oli selvä.

Tärkeänä syynä yhdistyksen perustamiseen oli se, että julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan ampuma-aselakia muutetaan II-vaiheessa koskemaan myös ilma-aseita. Tämä on myös se alue, jossa aiomme vaikuttaa lainsäädäntöön, koska kukaan muu ei sitä puolestamme tee. Jollei kukaan valvo ilma-aseharrastajien etua lainsäädännön näkökulmasta, voi tuloksena olla laki, joka käytännössä tuhoaa ilma-aseharrastamisen lähes täydellisesti.

Mitä SIHRY edustaa?

Lyhyesti: kaikkea ilma-aseharrastusta.

Hiukan täsmällisemmin sanoen muun muassa seuraavia kansainvälisiä ilma-aselajeja: Field Target, Hunting Field Target, Penkkiammunta, Ilma-asesilhuettiammunta ja Kasa-ammunta. Mikään näiden lajien ulkopuolinen ilma-aseammuntaharraste ei myöskään SIHRY:n toiminnan ulkopuolella.

SIHRY:läiset ampuvat kaikenlaisilla ilma-aseilla ja käytännössä kaikilla mahdollisilla ilma-asekaliibereilla alkaen 4,5 mm kaliiberista, .50 (12,7 mm) kaliiberiin asti. Jäsenien toiminnalle ei siis ole rajoitteita aseiden tyyppien tai kaliiberien osalta. Ainoa asia, joka on poissuljettu toiminnastamme (ainakin toistaiseksi) ovat ruutikäyttöiset ampuma-aseet ja niillä tapahtuva harrastaminen. Ruutiaseille on tarjolla yhdistys- ja harrastustoimintaa erittäin runsaasti.

Mihin SIHRY pyrkii?

SIHRY:n eräs kantava ajatus on edistää turvallista ja menestyksekästä ilma-aseharrastusta. Tähän asti ilma-ase harrastustoiminta on olympialajeja lukuun ottamatta ollut hajanaista ja käytännössä jokaisen harrastajan itsenäistä suorittamaa toimintaa. Tällöin kaikkinainen kilpailutoiminta ja harrastuksen edistäminen on jäänyt lähinnä keskustelupalstoilla tapahtuvien keskustelujen ansioksi ja yksittäisten aktiivisten henkilöiden tekemänä.

SIHRY mahdollistaa muutoksen tähän, jolloin kaikki harrasteen edistäminen ei jää enää yksittäisten henkilöiden oman aktiivisuuden varaan, vaan yhdistys antaa joukkovoimaa harrastukselle ja toiminnalle.

SIHRY pyrkii järjestämään vuoden 2009 aikana tapahtumia erilaisten ilma-aselajien ympärillä, sisältäen kilpailutoimintaakin. Tähän asti esimerkiksi Hunting Field Target kilpailuja on Suomessa järjestetty kaksi kertaa, vaikka lajissa on kansainvälisestikin aktiivista toimintaa maailmalla.

Porukalla on mahdollista saada aikaiseksi paljon enemmän kuin pelkkänä yksittäisenä henkilönä. Ja kuten me kaikki tiedämme, joukossa on VOIMAA! Joten sinäkin voit olla osa joukkomme voimaa.

SIHRY tarjoaa jokaiselle jotakin. Kukin jäsen voi oman halunsa mukaan olla toiminnassa aktiivinen ja edistää harrastusta omalla tavallaan. Joillekin jäsenyys voi olla vain mahdollisuus päästä jäsenten välisiin tapahtumiin tai osallistua keskustelufoorumin keskusteluihin. Joku toinen haluaa taas kilpailla ja päästä kansainvälisille kilpakentille toistaiseksi hyvin vähän tunnettujen ilma-aselajien parissa. SIHRY:läisenä tämä kaikki on mahdollista.

Eräs asiamme on myös välittää oikeaa tietoa ilma-aseharrasteesta pelkkien luulojen ja olettamusten sijaan. Sitkeimpiin luuloihin kuuluvat esimerkiksi uskomukset ilma-aseiden tehosta. Tähän me tuomme tietoa, joka on todettu, todistettu tai mitattu. SIHRY:läisenä sinun ei tarvitse luulla, vaan voit tietää miten asia todellisuudessa on.

Me SIHRY:läiset tiedämme, että ilma-aseet eivät ole pikkupoikien leluja, vaan vakavaan harrastamiseen, kilpailemiseen tai vaikkapa vain virkistysammuntaan sopivia välineitä. Ilma-aseet eivät ole samanlaisia kuin ruutiaseet, joten niitä ei voi edes verrata. Ilma-aseet eivät korvaa ruutiaseita ja ruutiaseet eivät korvaa ilma-aseita. Ne voivat täydentää toisiaan monin tavoin, tarjoten vaikkapa metsästäjälle talvisen ammuntaharjoittelu mahdollisuuden sisätiloissa, minkä järjestäminen voi olla metsästysaseelle huomattavan vaikeaa.

Tervetuloa harrastamaan!