Tiedotteet

10.10.2010   Julkaisuvapaa välittömästi

Suomen ilma-aseharrasjat ry:n tiedote Hallintovaliokunnan mietinnöstä aselaiksi

 

Tiedote

Hallintovaliokunta sai massiivisen urakan valmiiksi ja antoi mietintönsä Hallituksen esityksestä HE106/2009. Suomen ilma-aseharrastajat ry (SIHry) haluaa kohteliaimmin osoittaa kiitoksen tästä merkittävästä työstä Hallintovaliokunalle, joka onnistui tehtävässään huomattavasti odotettua paremmin.

Käsittääksemme lakien tekninen valmistelu kuuluu valmistelevalle ministeriölle. Hallintovaliokunnan ei tulisi olla lakiesitysten teknisiä virheitä oikova toimielin, tehtävä, johon Hallintovaliokunta pakotettiin HE106/2009 edessä. Tästä erittäin hyvästä työstä huolimatta lakiesitykseen jäi erittäin vakavia teknisiä virheitä, joiden havaitseminen olisi edellyttänyt Hallintovaliokunnalta kohtuuttomasti täysin toisenlaista erityisosaamista kuin Hallintovaliokunnan tavanomaiseen toimenkuvaan kuuluu.

HE106/2009 tekniset virheet alkavat lakiesityksen pykälän §2 tarkoittamien välineiden määritelmästä esineistöstä, joka jättää valtavasti tulkinnanvaraisuuksia lakitekstin teknisen asiantuntemattomuuden vuoksi. Koska lakiesitys ei ole vielä saanut lainvoimaa, pidättäydymme puutumasta pykälän §2 epämääräisyyksiin. Pykälää §2 tarkentava pykälä §3 aiheuttaa täysin kestämättömän, kohtuuttoman ja perustuslain vastaisen tilanteen kaikille ilma-aseharrastajille, koska HE106/2009 ristiviittaus pykälän §19 momentissa 2a ei vapauta ilma-aseharrastajia, kuten se vapauttaa ampuma-aseiden haltijat täysin kuvatusta lupaprosessista.

Tämän teknisesti karkean virheen seurauksena suurin osa ilma-aseharrastajista joutuu hakemaan ampuma-aseen osan hallussapitoon oikeuttavan luvan kaikille äänenvaimentimilleen. Virhettä voisi kuvata analogialla; Auto on esine, jossa on neljä pyörää. Tämä tarkoittaisi autolelujen katsastuksia, tavallisten ruohonleikkurien päästömittauksia ja kuormarullakkojen käyttövoimaveroa.

Kuvattua teknistä ongelmaa ei voida korjata laintulkinnalla, koska lakiteksti ei salli tuollaisia tulkintoja, vaan on erittäin yksikäsitteinen laajuudessaan. Tulkintaa ei voida luoda myöskään siksi, ettei ilma-aseille ole olemassa äänenvaimentimia, jotka eivät toimisi ampuma-aseissa. Tämä johtuu ilmiön fysiikan laeista.Suomen ilma-aseharrastajat ry:n (SIHry) mielestä on täysin kohtuutonta, että järjestyslain ja ympäristömää-räysten noudattaminen aiheuttaa kalliin ja työlään lupaprosessin välineille, jotka ovat olleet tähän asti täysin lupavapaita ja erityisesti järjestyslain ja ympäristömääräysten suosittamia. Tästä lakiesitykseen ehdottomasta velvoitteesta ei voida tehdä poikkeusta, poikkeamatta erittäin karkeasti lakiesityksen tarkoituksesta ja tekstistä. Tälläinen poikkeustulkinta avaisi todellisen ”Pandorran lippaan” lakien ”joustavalle ja luovalle” tulkinnalle useissa laeissa, mikä ei varmasti ole lainsäätäjän tahto.

Edelläkuvatun seurauksena kaikki alle 18-vuotiaat ilma-aseharrastajat (airsoft, paintti ja luotien ampujat) joutuvat tilanteeseen, jossa heidän on haettava ampuma-aseen osan hallussapitolupaa voimatta saada sitä. Joten heidän huoltajiensa on haettava em. lupa ja nuoret harrastajat joutuvat hakemaan rinnakkauslupaa. Täysi-ikäset harrastajat säästyvät rinnakkaislupaprosessista, mutta eivät itse lupaprosessista.

Lakiesityksen tekniset virheet aiheuttavat kohtuuttoman kuormituksen poliisin lupahallintoon, koska ilma-aseharrastajat joutuvat varovaisesti arvioiden hakemaan lupaa vähintään sadalletuhannelle esineelle, jotka ovat olleet tähän asti täysin lupavapaita käyttöesineitä. Puhumattakaan lakiesityksen edellyttämän merkintävaatimuksen aiheuttamasta viranomaistoimitarpeesta. Tämän seurauksena suomen ampuma-aserekisterin lupamäärä tulisi nousemaan räjähdysmäisesti.

Täten Suomen ilma-aseharrastajat ry (SIHry) kohteliaimmin esittää Hallituksen esityksen HE106/2009 hylkäämistä ja palauttamista valmisteluun teknisesti toimivan lainsäädännön aikaansaamiseksi.

 


Mika Niemelä
Suomen ilma-aseharrastajat ry
Tiedottaja
sähköposti: mika.niemela(a)sihry.fi
GSM: +358 45 131 8440